ÄŤetrtek, 5. september 2019 ob 08:45

Odprt razpis za oskrbovanje Koče na Blegošu

Prednost pri izbiri imajo zakonski pari, ki imajo izkušnje v gostinstvu, poslovanju v planinskih objektih in si lahko sami zagotovijo dodatno pomoč ob povečanem obisku koče.
Planinsko društvo Škofja Loka z razpisom išče oskrbnika oz. oskrbniški par za oskrbovanje Koče na Blegošu in sicer za dobo enega leta.

Od kandidatov se pričakuje:
  • kakovostno pripravo jedil in okrepčil za obiskovalce koče,
  • solidno postrežbo gostov,
  • prijazen odnos do vseh obiskovalcev,
  • vzdrževanje reda, čistoče in gospodarno upravljanje koče in njene okolice,
  • poslovanje, skladno z zakonodajo,
  • dobro sodelovanje s pristojnimi organi društva.


Planinsko društvo Škofja Loka bo z izbranim kandidatom skleniloe pogodbo o poslovnem sodelovanju za dobo 12 mesecev, ki se lahko podaljša, če se delo opravlja skladno s pričakovanji. Delo se prične opravljati v drugi polovici oktobra oziroma po dogovoru.

Plačilo pogodbenih obveznosti se opravlja mesečno, na podlagi izdanega računa in ustvarjenega prometa. Bivanje za čas veljavnosti pogodbe je zagotovljeno v koči.

Ponudbe z osebno predstavitvijo, opisom dosedanjih del in svojih delovnih sposobnosti v kuhinji in pri strežbi pošljite na naslov: Planinsko društvo Škofja Loka, Kapucinski trg 13, 4220 Škofja Loka, s pripisom PRIJAVA - NE ODPIRAJ. Ponudbe sprejemamo 15 dni od objave oz. do zasedbe objavljene potrebe.

Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so pravočasno oddali prijavo, bodo po izboru razpisne komisije povabljeni na razgovor.

Razpisna komisija bo pri izbiri in povabilu na razgovor dala prednost kandidatom, ki imajo izkušnje pri oskrbovanju planinskih koč, imajo gostinsko izobrazbo in imajo kraj bivanja čim bliže koči.

Podrobnejše informacije o pogojih dela, dolžnostih in pravicah lahko dobite osebno na Planinskem društvu Škofja Loka, na telefonski številki (04) 512 06 67, vsak delovni dan med 9. in 13. uro ali na spletni strani www.pd-skofjaloka.com.

13.07.2020