sobota, 27. februar 2021 ob 09:30

Tetralogija prispevkov o Dvojnem jezeru

Prispevki o Dvojnem jezeru so bili objavljeni v Journal of Paleolimnology in Environmental Monitoring and Assessment in obravnavajo stanje Dvojnega jezera in pojezerja za obdobje od ~1900 do 2008, in sicer na osnovi analiz geokemijskih parametrov v sedimentu.

Glavni dejavniki, ki vplivajo na stanje Dvojnega jezera:
  • Vnos rib je tudi v naših raziskavah opredeljen kot najpomembnejši dejavnik za stanje jezer, saj je, zaradi posledično povišane primarne produkcije, vplival na porazdelitev večine geokemijskih parametrov v sedimentu
  • Planinska koča bi lahko bila pomemben vir fosforja za jezeri pred letom 2008, saj je bila količina letnega vnosa fosforja zaradi odpadnih vod iz planinske koče primerljiva z letnim vnosom fosforja iz pojezerja in/ali atmosferske depozicije, vendar bi bilo potrebno za celovito oceno vpliva koče na jezeri opraviti še dodatne analize
  • Občutne spremembe v porazdelitvi nekaterih geokemijskih parametrov v sedimentu so se pojavile že v 70. letih prejšnjega stoletja in so posledica atmosferske depozicije (kisel dež)

Celotne prispevke si lahko ogledate na spletnih straneh revij:
Journal of Paleolimnology (2021, vol. 65, str. 69-83; 2018, vol. 59, str. 411-426; 2013, vol. 50, str. 457-470)
Environmental Monitoring and Assessment (2016, vol. 188, št. 253)

Zadnja dva prispevka sta za branje dostopna tudi na rdcu.be/b6w62 in rdcu.be/vwSp.

Gregor Muri

01.07.2022