torek, 6. junij 2023 ob 12:30

Postani oskrbnik Koče na Kriški gori

Planinsko društvo Križe išče oskrbnika za oskrbovanje Koče na Kriški gori za čas od 27. 6. 2023 do vključno 24. 6. 2024.

Koča bo predvidoma obratovala: 
  • v času letne sezone 2023 od 27. 6. 2023 do 15. 9. 2023 vse dni v tednu in
  • v času zimske sezone od 16. 9. 2023 do vključno 20. 6. 2024 v dnevih vikendov od četrtka popoldan od 13.00 ure do nedelje zvečer do 19.00 ure, v dnevih pred praznikom od 13.00 naprej in v dnevih praznikov do 18.00 ure.
Po dogovoru bo koča lahko odprta tudi v ostalih dnevih, prav tako se lahko dogovori drugačen obratovalni čas koče. Možna je tudi sklenitev večletne pogodbe kot tudi samo za čas letne sezone 2023.

Koča je dostopna po urejeni planinski poti. Oskrbovanje koče je urejeno s tovorno žičnico.

Pogodbo o poslovnem sodelovanju ̶ oskrbovanju bomo sklenili s ponudnikom ̶ podjetjem (d.o.o. ali s.p.), ki ima registrirano opravljanje gostinske dejavnosti. Zaželeno je pogovorno zanje enega tujega jezika (angleščina, nemščina). Potrebna je tudi kakovostna priprava jedi, prijazna postrežba gostov, poznavanje sistema HACCP, poznavanje dela z blagajno, skrb za urejenost koče in okolice ter opravljanje hišnih opravil.
V pisni prijavi je potrebno navesti oziroma priložiti:
  • Predstavitev ponudnika s poudarkom na izkušnjah na področju dela v planinskih postojankah ali v podobni gostinski dejavnosti.
  • Izpolnjevanje pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti (registracija s.p. ali d.o.o.).
  • Podatke o podjetju, s katerim bomo sklenili pogodbo.
  • Vizijo oskrbovanja Koče na Kriški gori.
Vse pravice, obveznosti in odgovornosti obeh pogodbenih strank, vključno z višino in načinom plačila, bomo uredili v pogodbi o poslovnem sodelovanju oz. oskrbovanju.

Pisne prijave
z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite do vključno ponedeljka, 17. julija 2023 na naslov: PD Križe, Pod slemenom 11, 4294 Križe z oznako »RAZPIS ─ KOČA NA KRIŠKI GORI« ali na elektronski naslov info@pd-krize.si.

Dodatne informacije
lahko dobite pri predsedniku razpisne komisije Ivanu Likarju, (041 784 175) ali predsedniku društva Stanislavu Ficku, (041 626 594) vse delovne dni v tednu od 9.00 do 18.00.
Po prejemu ponudb bomo s kandidati, ki bodo prišli v ožji izbor, organizirali ločene razgovore. Po predhodnem dogovoru je možen tudi ogled koče in seznanitev z delom. Izbranemu kandidatu bomo na njegovo željo omogočili tudi uvajanje v delo in dodatno izobraževanje.


------------------------------------------------
V razpisu se uporablja moška slovnična oblika. Delovno mesto je razpisano enakovredno za moške in ženske.
01.10.2023