torek, 14. december 2021 ob 15:00

Razpis za zbiranje predlogov kandidatov za člane organov GK PZS

V skladu s 4. členom Pravilnika gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije in na osnovi sklepa Gospodarske komisije pri Planinski zvezi Slovenije z dne 4. 11. 2021 o postopku kadrovanja v organe Gospodarske komisije za mandatno obdobje 2022-2026 Gospodarska komisija objavlja Razpis za zbiranje predlogov kandidatov za člane organov Gospodarske komisije.

V skladu s 4. členom Pravilnika Gospodarske komisije (GK) Planinske zveze Slovenije se na Zboru gospodarjev volijo:
  • načelnik GK in
  • člani izvršnega odbora GK (7 do 9 članov).

Rok za vlaganje kandidatur je podaljšan do 15. januarja 2022.

Pravilno izpolnjene in podpisane kandidature se pošlje bodisi kot sken preko elektronske pošte na naslov gospodarska.komisija@pzs.si bodisi v ovojnici (s pripisom »volitve organi GK«) na naslov: Planinska zveza Slovenije, Gospodarska komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana. Kandidature se lahko oddajo tudi osebno v tajništvu PZS do 12. ure zadnjega dne roka.

Potrebno je izpolniti obrazec Evidenčni list za kandidiranje za načelnika in voljene člane GK PZS. Na enem obrazcu je lahko podana kandidatura le za enega kandidata.

 

Valentin Rezar,

 

29.01.2022