ponedeljek, 25. april 2022 ob 07:30

Razpis za opremo planinskih koč s samodejnimi gasilnimi ampulami in avtomatskimi gasilniki

Planinska zveza Slovenije že več let sodeluje z Zavarovalnico Triglav v okviru akcije Očistimo naše gore na področjih preventivne skrbi za varnost, čistega okolja ter urejanja poti v gorskem svetu. V letu 2022 želimo nadaljevati s prispevkom za izboljšanje požarne varnosti oziroma preprečevanje požarov v planinskih kočah, saj nas pojav novih požarov v planinskih kočah zavezuje, da vsak po svojih najboljših močeh s preventivnimi ukrepi poskrbimo za čim boljšo zaščito.

Zato planinska društva oziroma lastnike koč vabimo k prijavi na razpis za opremo planinskih koč s samodejnimi gasilnimi ampulami oziroma avtomatskimi gasilniki, ki pomagajo preprečevati začetne požare. S sodelovanjem na razpisu se društvo oz. lastnik koče poteguje za:
  • Opremo planinske koče s samodejnimi gasilnimi ampulami in avtomatskimi gasilniki. Vrsta opreme, količina in mikro lokacija, kamor bo oprema nameščena, bodo določene na podlagi pregleda strokovnjakov podjetja Bonpet SY., d.o.o., ki je poleg Zavarovalnice Triglav tudi partner pri tem razpisu.
  • Ustrezno montaža pridobljene opreme.

Samodejne gasilne ampule in avtomatski gasilniki predstavljajo pomemben del požarne varnosti, tudi v planinskih kočah, kjer v primeru povišane temperature gasijo začetne požare s preprečevanjem dostopa kisika do goreče površine ter odvzemom energije ognju in trenutnim ohlajevanjem v prostoru. Predmetni samodejni gasilniki ne nadomeščajo gasilnikov in druge opreme ter ukrepov, ki so jih dolžni latniki oz. upravljalci planinskih koč zagotavljati oz. izvajati v okviru ukrepov varstva pred požarom, služijo pa kot njihova dopolnitev.

Prijavitelj na razpisu je planinsko društvo/lastnik planinskih koč. Prijava lahko vključuje več planinskih koč istega prijavitelja. Prijavitelj pa se s prijavo zaveže, da bo v primeru prejema opreme to tudi prevzel in jo po namestitvi vzdrževal v skladu z navodili proizvajalca. Prijavitelj opremo prevzame od družbe Bonpet SY., d.o.o., ki jo tudi strokovno namesti, Zavarovalnica Triglav, d.d., pa krije stroške dobave in strokovne montaže opreme. Zavarovalnica Triglav, d.d., ne prevzema odgovornosti za ustreznost opreme in njihovo strokovno namestitev.

Prednost pri dodelitvi ampul bodo imeli prejemniki, ki:

  • lani niso bili izbrani na razpisu za prejem protipožarnih sredstev,
  • so zavarovanci Zavarovalnice Triglav,
  • so prijavo oddaji prej, glede na vrstni red prejetih prijav.

Za planinske koče, ki so dostopne po prevozni cesti, bodo opremo pripeljali strokovnjaki za montažo iz družbe Bonpet SY., d.o.o..

Za planinske koče, ki niso dostopne po prevozni cesti, mora društvo samo poskrbeti za prevoz/dostavo opreme do koče. Samo montažo v vsakem primeru izvede družba Bonpet SY., d.o.o. Vrsto in količino opreme bodo določili strokovnjaki na podlagi vnaprejšnjega pogovora s predstavniki prijavitelja.

Prijavitelji se s prijavo zavezujejo, da bodo dodeljeno opremo prevzeli na dogovorjenem mestu v dogovoru z organizatorjem in dobaviteljem ter da bodo opremo vzdrževali skladno z zakonskimi predpisi na tem področju in navodili proizvajalca.

Prijava: izpolnjen in podpisan obrazec se kot sken v pdf obliki pošlje na e-naslov gospodarska.komisija@pzs.si ali po navadni pošti na naslov Planinske zveze Slovenije. Rok prijave: 20. maj 2022


Prejemniki ampul in samodejnih gasilnikov bodo znani najkasneje 25. maja 2022 in bodo objavljeni na spletni strani PZS in Triglav.eu. S prejemniki se bomo tudi dogovorili glede logistike in termina montaže.

V primeru vprašanj se obrnite na strokovnega sodelavca GK, Dušana Prašnikarja dusan.prasnikar@pzs.si.

Nekaj nasvetov za čim boljšo zaščito nepremičnine pred požarom je zbranih v prispevku Gori! Kaj zdaj?.

DOC Prijavni obrazec

Dušan Prašnikar,
strokovni sodelavec PZS

Mirko Jeršič,
načelnik GK PZS

01.07.2022