nedelja, 14. julij 2024
POIŠČI

Dom Čemšenik – nova planinska koča
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

ÄŤetrtek, 23. november 2017 ob 11:30, ogledov: 32446

Članarina PZS za leto 2018 z nekaj spremembami in dopolnili

Objavil(a): Matej Ogorevc
V letu 2018 se na področju članarine uvaja nekaj novosti, ki ne bodo bistveno posegle h kakovosti pravic, ugodnosti in zavarovanj naših članov. Članarino za leto 2018 bo mogoča poravnati že od 15. decembra 2017 dalje.
Objavljamo izvleček navodil za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.


Povzetek novosti članarine za leto 2018

V letu 2018 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

 • Člansko zavarovanje bo tudi v letu 2018 sklenjeno pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. Zavarovalne asistenčne storitve v tujini se izvajajo preko asistenčnega centra AS (nova številka: +386 5 66 28 500).
 • Zavarovalne vsote za A člane se spremenijo iz 25.000 za smrt in 75.000 za invalidnost na 15.000 in 50.000 €. Za A člane je dodatno vključeno zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara z zavarovalno vsoto do 1.000 €. V skladu s tabelo zlomov, izpahov in opeklin izplača zavarovalnica zavarovalno vsoto ali njen del, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino, skladno z določili posebnih pogojev. Dodatno je vključeno tudi zavarovanje prehodne oskrbe (100 ur in 4 prevozi na kontrole).
 • Meja višine zavarovanja za alpinizem se iz 5.000 m dvigne na 6.000 m.
 • OPP članarina se preimenuje v IN članarino in poleg oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo vključuje tudi osebe, ki jim je podaljšana roditeljska pravica.

Vrste in višina članarine za leto 2018
 

Vrste članstva

Višina članarine

član z največjim obsegom ugodnosti

55,00 €

A/z družinskim popustom

50,00 €

B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti

25,00 €

B/z družinskim popustom

20,00 €

B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

18,50 €

S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti

16,00 €

S + Š/z družinskim popustom

12,80 €

P + O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti

7,00 €

P + O/z družinskim popustom

5,60 €

IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti.

7,00 €

IN/z družinskim popustom

5,60 €


B/člani društev v tujini
B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 13,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. 
Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.
 
Družinski popust
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki.

Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!
 
Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.


Ugodnosti za člane Planinske zveze Slovenije

Prednosti članstva Seznam ugodnosti Dodatne ugodnostiVsi člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi elektronski naslov, bodo po elektronski pošti prejeli obvestilo, ko bodo njihovi podatki posredovani zavarovalnici. Tako lahko vsak član preveri, kdaj so bili podatki posredovani zavarovalnici.

Članska izkaznica
pzs_clanarina_izkaznica_novaNovi člani bodo izkaznice bodo prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, predvidoma v roku 7 delovnih dni po vnosu podatkov v Navezo. Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico.

Člani, ki izkaznice že imate, jih uporabljate še naprej. V primeru zapolnjene izkaznice, izgube ali spremembe podatkov lahko naročite novo izkaznico pri matičnem planinskem društvu ali preko portala clanarina.pzs.si. Cena nove izkaznice je 2 € (DDV in poštnina vključeni).

Bodite pozorni, da prejetega pisma z izkaznico (pisemska ovojnica z logotipom PZS) ne zavržete skupaj z reklamnim gradivom in ostalo pošto!


Pristopna izjava

Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo pravno podlago za vodenje evidence članstva. Vsak član, ki pristopne izjave ni izpolnil že v preteklih letih, in vsak nov član jo izpolni v letu 2018. Članom, ki so pristopno izjavo podpisali v preteklih letih in so člani istega društva, ni treba podpisovati novih pristopnih izjav. Član, ki je bil v preteklem letu član enega društva in se bo v letu 2018 včlanil v drugo društvo, mora v novem društvu ponovno podpisati pristopno izjavo, saj je v novem društvu nov član).

Originalne pristopne izjave hrani matično društvo. PZS v centralni evidenci članstva hrani digitalno preslikavo pristopne izjave.


Možnost včlanjevanja preko PZS

Planinska zveza Slovenije lahko na podlagi pooblastila društva posreduje pri včlanitvi in plačilu članarine. Plačilo članarine poteka osebno v pisarni PZS (v času uradnih ur), na dogodkih, kjer je PZS prisotna s stojnico (sejmi, srečanja, prireditve ...), preko poslovnih partnerjev (Petrol, Selectcard, ...) in na portalu clanarina.pzs.si.

PZS je zgolj posrednik in ne včlanjuje posameznikov neposredno v PZS. Posameznik, ki se odloči za to možnost, mora OBVEZNO navesti društvo, v katerega se včlanjuje. PZS bo pristopno izjavo in plačano članarino posredovala izbranemu društvu.

Včlanjevanje preko bencinskih servisov Petrol
Pri včlanjevanju preko Petrola se zaračunajo tudi stroški včlanitve v vrednosti 2 € (cena z DDV-jem).

Ob vplačilu članarine na bencinskih servisih Petrol, prejmete na podaljšku računa potrdilo, na katerega vnesete svoje podatke (slika levo). Z izpolnjenim potrdilom lahko 14 dni uveljavljate članski popust pri nočitvah v planinskih kočah v Sloveniji.

V času 7 dni po registraciji na spletnem portalu clanarina.pzs.si, boste na navedeni naslov dobili člansko izkaznico skupaj z znamko, ki potrjuje plačilo članarine.

clanarina_pzs_izpisek_petrol
Aktivacija članarine Petrol

Na spletnem portalu clanarina.pzs.si izberite gumb s simbolom »Petrol«. V prvem koraku vnesite »kodo za registracijo«, katero prepišete s podaljška računa. V naslednjih korakih izberete še planinsko društvo ali klub, v katerega se želite včlaniti, ter osebne podatke.

S končanjem registracije sprožite postopek včlanitve ter naročilo članske izkaznice in pričetek veljavnosti članskega zavarovanja.

POMEMBNO: Članstvo se aktivira z vpisom podatkov člana v spletni obrazec na portalu clanarina.pzs.si. Zavarovanje začne veljati naslednji dan po vpisu na spletni obrazec.

Včlanjevanje z darilno kartico Selectcard
Posameznik, ki poravna članarino z darilno kartico SelectCard, ne prejme začasnega potrdila, ampak mora takoj aktivirati članarino preko spleta.

V času 7 dni po registraciji na spletnem portalu clanarina.pzs.si, boste na navedeni naslov dobili člansko izkaznico skupaj z znamko, ki potrjuje plačilo članarine.

clanarina_pzs_selectcard_kartica

Aktivacija članarine SelectCard

Na www.selectcard.si se registrirate in prevzamete kodo za aktivacijo članarine, ki jo prejmete na elektronski naslov). Nato na portalu clanarina.pzs.si izberete gumb s simbolom »Selectcard« ter vnesete kodo za aktivacijo, ki ste jo prejeli na elektronski naslov. V naslednjih korakih izberete društvo, v katerega se želite včlaniti, ter osebne podatke.

Tako sprožite postopek včlanitve, naročila članske izkaznice ter pričetek veljavnosti članskega zavarovanja.


POMEMBNO: Članstvo se aktivira z vpisom podatkov člana v spletni obrazec na portalu clanarina.pzs.si. Zavarovanje začne veljati naslednji dan po vpisu na spletni obrazec.


Zavarovanje članov PZS za leto 2018

Zavarovanja, ki izhajajo iz članstva v PZS, skupaj z zavarovalnimi vsotami, so natančneje predstavljena na spletni strani zavarovanja.pzs.si.

Veljavnost zavarovalnega kritja
Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24. uri istega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica (registracija preko spleta ali vnos v informacijski sistem Naveza). Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24. uri istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11.00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24.uri naslednjega dne. 

Aktivacija zavarovanja in preverjanje s strani članov
Vsak član PZS, ki plača članarino, lahko na spletni strani PZS preveri ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi zavarovanje. Če je plačal članarino za tekoče leto, ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, lahko sam na portalu clanarina.pzs.si aktivira zavarovanje s kodo napisano na članski znamkici.

Možnosti dodatnih zavarovanj za člane PZS
Zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d., ponuja članom PZS ugodnejše posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za tujino in razširitev nezgodnega zavarovanja na vse prostočasne aktivnosti. Dodatna zavarovanja se sklepajo individualno preko spletnega portala clanarina.pzs.si ali na sedežu Planinske zveze Slovenije.

Več informacij o dodatnih zavarovanjih za člane PZS najdete na spletni strani zavarovanja.pzs.si.

Postopek uveljavljanja zavarovanja
Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco, in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec upravičenosti do preostalih zavarovalnih kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot za člane PZS. Vsak član PZS ob plačilu članarine dobi tudi kartonček, na katerem so navedene zavarovalne vsote in navodila, kako aktivirati asistenco v primeru reševanja v tujih gorah. Članom svetujemo, da imajo kartonček vedno pri sebi.Aktiviranje asistence v primeru reševanja in zdravljenja v tujih gorah

 1. Takoj pokličite oz. obvestite gorsko reševalno službo ali drugo reševalno službo, zadolženo za izvajanje reševanja v posamezni državi.
 2. Pokličite asistenčni center AS: +386 5 66 28 500 in navedite naslednje podatke:
  • ime in priimek osebe, ki potrebuje pomoč,
  • začasni naslov,
  • številko članske izkaznice PZS,
  • točno lokacijo,
  • kontaktni telefon osebe, ki potrebuje pomoč, ali osebe, ki je skupaj s poškodovanim/obolelim zavarovancem,
  • kontaktni telefon in naziv reševalne službe, ki ste jo prvotno poklicali na pomoč za reševanje, tako da bo lahko asistenčni center AS stopil z njimi v stik za nadaljnje izvajanje asistenčne storitve.
 3. Če bo po izvedenem reševanju potrebno zdravljenje, bo asistenčni center AS prek partnerja ali druge pristojne reševalne službe v državi, kjer je ta oseba, organiziral prevoz do najbližje bolnišnice, ki je sposobna nuditi ustrezno pomoč, kjer se krijejo stroške bolnišnice in po potrebi organizira in krije stroške vrnitve v domovino, seveda do zavarovalne vsote.
 4. Če zaradi okoliščin dogodka asistenčnega centra AS ni bilo mogoče obvestiti že na začetku postopka izvajanja reševanja in urgentnega prevoza do bolnišnice, se to izvede naknadno, in sicer takoj, ko je to mogoče, ter se poda vse potrebne podatke, vključno s podatki o bolnišnici, kamor je bil poškodovani/oboleli prepeljan, kdo je izvršil prevoz ...
 5. Če znesek prekorači zavarovalno vsoto, zavarovanec sam krije razliko oziroma lahko asistenčni center AS pri tem tudi pomaga, tako da njegovi bližnji v domovini nakažejo potrebni znesek na transakcijski račun asistenčni center AS , ki bo po prejemu potrebnega zneska tudi potrdil oziroma dal garancijo izvajalcu za neposredno plačilo celotnega zneska storitve.
 6. Tudi v primeru poškodbe, ko ste ocenili, da boste lahko sami prišli do zdravniške pomoči, pokličite asistenčni center AS , da vam potrdijo kritje morebitnih stroškov. Dodatne informacije o članarini, včlanjevanju, ugodnostih in zavarovanjih dobite:


Priloge:

PDF Pravilnik o članstvu posameznikov
PDF Navodila za izvajanje pravilnika o članstvu posameznikov

Obrazci zavarovalnice Adriatic Slovenica, d.d.
PDF Odškodninski zahtevek - telesne poškodbe
PDF Prijava nezgode - obrazec
PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb
PDF Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco
PDF Splošni pogoji za zavarovanje splošne odgovornosti
PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje članov društev
PDF Splošni pogoji za prehodno oskrbo po nezgodi
PDF Posebni pogoji: zlom kosti, opekline, izgube sluha in vida, smrt zaradi požara

Obrazci za planinska društva:
XLS Priloga 1: Naročilnica za znamkice za članarino
XLS Priloga 2: Seznam članov
PDF Priloga 3: Delitvena razmerja
XLS Priloga 4: Dodatno zavarovanje članov
XLS Priloga 5: Dodatno zavarovanje AS tujina

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Obvestila o stanju poti