nedelja, 7. marec 2021
POIŠČI

Matej Planko, generalni sekretar PZS, Miro Eržen, podpredsednik PZS, in Janko Rabič, načelnik Gospodarske komisije PZS
Najdi nas na Facebooku
Zadnje v forumu
Forum

NOVICE  

torek, 16. februar 2021 ob 07:30, ogledov: 267

Pozivi društvom s planinskimi kočami - certifikati in svetovalna pisarna

Objavil(a): Matej Ogorevc
Planinska zveza Slovenije nadaljuje podeljevanje certifikatov družinam prijazna planinska koča in okolju prijazna koča. Hkrati z oddajo vlog za pridobitev omenjenih certifikatov vabimo tudi h koriščenju strokovne pomoči pri obnovi in investicijah v planinske koče.
PODELJEVANJE CERTIFIKATA »DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA«

POZIV ZA ODDAJO VLOG

gk_pzs_dppk_logoPlaninska zveza Slovenije nadaljuje s podeljevanjem certifikata »Družinam prijazna planinska koča«. Ta certifikat bodo prejele koče, ki bodo s svojim celostnim delovanjem poskrbele, da bodo družine na kočah zaželeni gostje.

Od leta 2013 je bilo podeljenih 45 certifikatov »Družinam prijazna planinska koča«. Certifikat se podeljuje za tri različne starostne skupine otrok (do 3. leta starosti, od 3. do 7. leta starosti in od 7. do 14. leta starosti).
 
Planinska društva, ki imajo planinske koče in ki izpolnjujejo pogoje za vsaj eno starostno kategorijo otrok, vabimo, da se vključijo v program. Za podelitev certifikata lahko zaprosi planinsko društvo ali druga pravna oseba, ki upravlja s posamezno planinsko kočo in izpolnjuje sklepe Skupščine PZS in UO PZS, ter sodeluje z GK PZS.
 
Rok za oddajo vlog, v katerih je potrebno navesti, katero kočo vključujete v ocenjevanje, je 30. maj 2021, obravnavane pa bomo tudi kasneje prejete vloge. Vlogo je potrebno poslati po elektronski pošti na naslov gospodarska.komisija@pzs.si.
 
Vključitev zainteresiranih planinskih društev in koč v program je izključno na prostovoljni osnovi. Vsako planinsko društvo se odloči ali želi sodelovati in s katerimi svojimi kočami. 
 
Certifikat »Družinam prijazna planinska koča« se podeljuje za obdobje 4 let. Kočam, ki jim je certifikat potekel v letu 2019, bo GK PZS poslala obrazec o izpolnjevanju zahtev. Planinska koča, ki je prejela certifikat, mora ves čas izpolnjevati zahteve, ki so bile potrebne za njegovo pridobitev.

Stroške izdelave certifikata, ki vključuje znak, listino in stroške prvega ogleda planinske koče krije PZS, stroške vsakega naslednjega obiska, v kolikor bo potreben, pa PD.

PDF Vprašalnik za podeljevanje certifikata Družinam prijazna planinska koča
 
PODELJEVANJE CERTIFIKATA »OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA«

POZIV ZA ODDAJO VLOG


gk_pzs_oppk_logoPlaninska zveza Slovenije nadaljuje s podeljevanjem certifikata »Okolju prijazna planinska koča«. Ta certifikat bodo prejele koče, ki s svojim celostnim delovanjem čim manj vplivajo na okolje.

Doslej je certifikat prejelo 30 planinskih koč in PUS Bavšica.

Vprašalnik za pridobitev certifikata je sestavljen iz sedmih poglavij in je nekoliko spremenjen glede na prvo štiriletno obdobje. Vsako poglavje vsebuje dve vrsti kriterijev in sicer kriterije, ki jih koča mora izpolnjevati in kriterije, ki naj bi jih izpolnjevala. Slednji kriteriji se točkujejo, in od skupnega števila 100 točk, jih mora koča za pridobitev znaka doseči vsaj 50. Vprašalnik je priloga tega poziva.

Vsa planinska društva, ki imajo planinske koče, vabimo, da se vključijo v program. Za podelitev certifikata lahko zaprosi planinsko društvo ali druga pravna oseba, ki upravlja s posamezno planinsko kočo in izpolnjuje sklepe Skupščine PZS in UO PZS. Rok za oddajo vlog, v kateri je potrebno navesti, katero kočo vključujete v ocenjevanje, je 30. maj 2021, obravnavane pa bomo tudi kasneje prejete vloge. Vlogo je potrebno poslati po elektronski pošti na naslov gospodarska.komisija@pzs.si.


Vključitev zainteresiranih planinskih društev in koč v program poteka izključno na prostovoljni osnovi. Vsako planinsko društvo se odloči, ali želi sodelovati in s katerimi svojimi kočami. 

Certifikat »Okolju prijazna planinska koča« se podeljuje za obdobje 4 let. Po tem obdobju mora planinsko društvo ponovno prijaviti svojo kočo za pregled, v kolikor želi podaljšati veljavnost certifikata. Planinska koča, ki je prejela certifikat, mora ves čas izpolnjevati zahteve, ki so bile potrebne za njegovo pridobitev.

Stroške izdelave certifikata, ki vključuje znak in listino ter stroške prvega ogleda planinske koče krije PZS, stroške vsakega naslednjega obiska, v kolikor bo potreben, pa PD.

PDF Vprašalnik za podeljevanje certifikata Okolju prijazna planinska koča
SVETOVALNA PISARNA PZS ZA PLANINSKE KOČE

 
POZIV PLANINSKIM DRUŠTVOM

Planinska zveza Slovenije je v letu 2012 ustanovila svetovalno pisarno, ki je namenjena nudenju strokovne pomoči posameznim planinskim društvom pri obnovi in investicijah v planinske koče. Svetovalna pisarna deluje v okviru gospodarske komisije in nudi planinskim društvom svetovanje pri:

  • čiščenju odpadne vode iz planinskih koč,
  • oskrbi koče s pitno vodo in uvedba notranjega nadzora nad pitno vodo,
  • ravnanju z odpadki na koči,
  • ravnanju z živili,
  • obnovljivih virih energije za koče in
  • energetski prenovi koč in zmanjšanje porabe energije.

 

Planinska društva, ki so lastniki planinskih koč in imajo interes pridobiti svetovanje pri omenjenih obnovah in investicijah v planinskih kočah, vabimo, da pošljejo prijavo na elektronski naslov gospodarska.komisija@pzs.siRok za prijavo ni omejen in velja celo leto.

Za dodatne informacije in pojasnila posredujte sporočilo na zgoraj navedeni el. naslov ali pokličite na telefonsko številko (01) 43 45 683 (Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS).

V prijavi navedite:

  • za katero planinsko kočo želite pridobiti svetovanje,
  • na katerem področju PD potrebuje svetovanje,
  • kratek opis že izvedenih aktivnosti in usmeritve PD na področju svetovanja,
  • podatke o kontaktni osebi PD, ki bo sodelovala pri nadaljnjih usklajevanjih s področja svetovanja.

OPOMBA: s prijavo PD ne sprejema nobenih finančnih obveznosti. Svetovanje bo za planinska društva, ki izpolnjuje sklepe Skupščine PZS in UO PZS, ter sodelujejo z GK PZS, brezplačno. Svetovalna pisarna bo prejete prijave preučila v skladu s svojimi možnostmi in v roku 30 dni posredovala odgovor prijavitelju o možnostih vključitve v svetovanje in predlog nadaljnjih ukrepov.Valentin Rezar,
načelnik GK PZS 
Jože Rovan,
predsednik PZS
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2021

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Obvestila o stanju poti